Antonie Zalabová

operní pěvkyně z Řehořova

Neprávem opomíjenou osobností mezi zdejšími rodáky je Antonie Zalabová, sólistka opery ve Vídni. Její osud je velmi zajímavý, i když se mnoho faktografického materiálu o jejím životě nedochovalo. Autor této stati Martin Dvořáček dále uvádí: Řada těchto “zastrčených zpráv” vyšla na světlo světa díky mému otci Miroslavu Dvořáčkovi teprve nedávno. [Více]

Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

Narozen 10.6.1944, po základní škole v Kamenici u Jihlavy a gymnasiu v Jihlavě studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) University Karlovy v Praze obor učitelství tělesná výchovy a ruštiny (1962-67). [Více]

František Vincenc Kramář

zvaný Krommer

František Vincenc Kramář-Krommer Narodil se 27.11. 1759 ve Staro Radní Kamenici. Jeho děd (přistěhoval se z Brtnice) i otec byli nájemci obecní hospody ve Staré radnici. Rodina Kramářů žila v Kamenici v letech 1749 - 1773, tedy 24 roků. [Více]

Franz Jonas

rakouský spolkový prezident

Zakázaný rodokmen. Ještě se nepočítalo, kolika generacím Kubíčků zněly zvony chrámu P. Marie v jihočeském Bavorově. Však se o sedláku Janu Kubíčkovi řádně píše už v berní rule 1654. V rodě se také traduje pokrevenství s moudrým brazilským prezidentem J. [Více]

Josef Kratochvíl

Řezník a uzenář

Snad se ty všechny, na těchto stránkách uvedené osobnosti, nebudou cítit dotčeny, když jsem se nyní rozhodl věnovat něco prostoru i panu Josefu Kratochvílovi, o kterém lze dnes směle říct, že je vyhlášený široko daleko jako řezník “non plus ultra”. [Více]

Msgre. Augustin Kratochvíl

Pater Augustin Kratochvíl, pozdější známý vlastivědný badatel a spisovatel, nastoupil jako kaplan do Kamenice na Moravě hned po svém vysvěcení 10. září 1892 a pobyl zde dva roky – do roku 1894. [Více]

MUDr. Arnošt Kába

lékař lidumil

Kdo ze starší generace by si nenesl vzpomínku na MUDr. Arnošta Kábu, který se svým svérázným způsobem staral o mnohá pokolení obyvatel kamenického regionu! S nezbytnou faječkou v ústech, se starosvětským “onikáním” a životním nadhledem opečovával staré i mladé. [Více]