Kamenické matriky

Níže můžete vidět titulní stránku první kroniky, kterou v r. 1641 začal psát písař Staré Radní Kamenice Samuel Zábranský-Kamenický. Text této první strany, přepsán do latinky, zní: “Létha Páně 1641 založena jest kniha tato na poznamenávání dítek kteréž při chrámě Páně kamenickém pokřtěny sút, no i co jich svatému manželství potvrzeno jest. [Více]