Historie farnosti Kamenice

Kamenice příslušela územně i hospodářsky až do r. 1850 k panství třebíčských hrabat Wallensteinů (Valdštejnů). V matrikách je psána nejprve jako „městec Kamenice“, potom „městys Kamenice“, latinsky „oppidum Kamenic“, německy „Markt Kamenitz“. [Více]

Msgre. Augustin Kratochvíl

Pater Augustin Kratochvíl, pozdější známý vlastivědný badatel a spisovatel, nastoupil jako kaplan do Kamenice na Moravě hned po svém vysvěcení 10. září 1892 a pobyl zde dva roky – do roku 1894. [Více]