Doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.

Narozen 10.6.1944, po základní škole v Kamenici u Jihlavy a gymnasiu v Jihlavě studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) University Karlovy v Praze obor učitelství tělesná výchovy a ruštiny (1962-67). [Více]