Kamenice měla ve své historii různá pojmenování. Od Staré Radní Kamenice přes Kamenici u Třebíče, Kamenici u Polné, Moravskou Kamenici, Kamenitz, Kamenici na Moravě až k té dnešní Kamenici, ke které se občas přidává, a vlastně nesprávně, přídomek “u Jihlavy”.

Kostel a kaple

Najdete ji, jak se můžete sami přesvědčit, na všech prastarých mapách. A ke Kamenici, abychom na to nezapomněli, patří i Kamenička, Řehořov (ležící de facto na dálnici Praha-Brno) a Vržanov, kterými se zde chceme rovněž zabývat. A třeba také Radošovem, kam je to přes louky Na Mokří jenom kousek.

Kamenice byla mimo jiné i rodištěm známých osobností.

Toto jsou soukromé, dokumentárně-fotografické stránky původně založené Jiřím Matějíčkem st. o Kamenici a okolí.

Oficiální stránky obce Kamenice naleznete na adrese https://kameniceujihlavy.cz/.

Historie farnosti Kamenice

Kamenice příslušela územně i hospodářsky až do r. 1850 k panství třebíčských hrabat Wallensteinů (Valdštejnů). V matrikách je psána nejprve jako „městec Kamenice“, potom „městys Kamenice“, latinsky „oppidum Kamenic“, německy „Markt Kamenitz“. [Více]

Josef Kratochvíl

Řezník a uzenář

Snad se ty všechny, na těchto stránkách uvedené osobnosti, nebudou cítit dotčeny, když jsem se nyní rozhodl věnovat něco prostoru i panu Josefu Kratochvílovi, o kterém lze dnes směle říct, že je vyhlášený široko daleko jako řezník “non plus ultra”. [Více]

Kamenické matriky

Níže můžete vidět titulní stránku první kroniky, kterou v r. 1641 začal psát písař Staré Radní Kamenice Samuel Zábranský-Kamenický. Text této první strany, přepsán do latinky, zní: “Létha Páně 1641 založena jest kniha tato na poznamenávání dítek kteréž při chrámě Páně kamenickém pokřtěny sút, no i co jich svatému manželství potvrzeno jest. [Více]

Msgre. Augustin Kratochvíl

Pater Augustin Kratochvíl, pozdější známý vlastivědný badatel a spisovatel, nastoupil jako kaplan do Kamenice na Moravě hned po svém vysvěcení 10. září 1892 a pobyl zde dva roky – do roku 1894. [Více]

MUDr. Arnošt Kába

lékař lidumil

Kdo ze starší generace by si nenesl vzpomínku na MUDr. Arnošta Kábu, který se svým svérázným způsobem staral o mnohá pokolení obyvatel kamenického regionu! S nezbytnou faječkou v ústech, se starosvětským “onikáním” a životním nadhledem opečovával staré i mladé. [Více]

Obec Radošov

Jest sychravý, studený den v půli ledna 1987, takový, jaký má v lednu být. Venku dosti sněží, mrzne a fičí vítr. Po velmi pěkném létě a ještě lepším a teplém pohodlném podzimu chytila po Novém roce pořádná zima. [Více]