František Vincenc Kramář

zvaný Krommer

František Vincenc Kramář-Krommer Narodil se 27.11. 1759 ve Staro Radní Kamenici. Jeho děd (přistěhoval se z Brtnice) i otec byli nájemci obecní hospody ve Staré radnici. Rodina Kramářů žila v Kamenici v letech 1749 - 1773, tedy 24 roků. Poté se odstěhovali na “Novou hospodu” do Třebíče - Podklášteří. Františku Vincenci bylo tehdy 14 let - odešel ke svému strýci Antonínovi (* 7.1. 1742 v Brtnici, učitel a regenschori v Tuřanech) studovat hudbu (1773 - 1776). Působil tam potom jako varhaník.

František Vincenc Kramář

K tamějšímu pobytu Krommerů se nám vyjádřil v pěkném dopise Dr. Pavel Němec, předseda tuřanského Vlastivědného spolku.

V roce 1785 odešel do Vídně, kde zůstal několik let. Po pobytu ve Vídni přijal zaměstnání v Uhrách. V letech 1783 - 1791 byl údajně kapelníkem hudby hraběte Károlyiho. Po obsazení Bělehradu psaly Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny, že: “W čas této ceremonye muzikanti od regymentu Károly neustále hráli, a tak pěkné kausky uwedli, že Turci nad tjm ussi, oči a huby otwjrali”.

Do Vídně se vrátil v roce 1795 jako houslista, kapelník, skladatel a pedagog, a nakonec byl ve službách u císařského dvora (kolem r. 1810 jmenován komořím císaře Fratiška I.). Roku 1818 (13. září) byl jmenován nástupcem Leopolda Koželuha coby ředitel komorní hudby a dvorní skladatel. Byl posledním držitelem tohotoFrantišek Vincenc Kramář-Krommer honosného titulu a toto místo zastával až do konce svého plodného života (zemřel v r. 1831).

František Vincenc Kramář

Kramář (pro zjednodušení výslovnosti používal jméno Krommer) udržoval, jak svědčí česky psané dopisy, stále kontakt se svým rodným krajem. Jeho tištěné skladby se začaly objevovat po roce 1790 a potom následovaly v rychlé sledu další. Byly vydávány v mnoha reedicích v Německu, Dánsku, Francii, Anglii, Itálii a v Americe. F.V. Kramář požíval vynikající mezinárodní pověsti. Dostalo se mu mnoha poct a vyznamenání. Byl, jako autor smyčcových kvartetů, stavěn po bok “papá” Haydnovi . Neomylný soud času prokázal, že jeho dílo je stále živé a často hrané.

Z dostupných materiálu shromáždil J. Matějíček.

Jak jsme budovali monument F.V. Kramáře

V současné době, na sklonku r. 2004, připravujeme vztyčení menšího monumentu v místech, kde dříve stála Stará radnice, a kde se F.V. Kramář v roce 1759 narodil. O této, původně soukromé iniciativě autora těchto stránek, jeho bratra Josefa Matějíčka, manželů Riehsových a PhDr. Hoffmannové již byla informována starostka Kamenice Mgr. Jelenová. Věříme, že za její účinné pomoci, budeme moci záměr na jaře r. 2005 realizovat.


/img/f-v-kramar/instalace-005s.jpg

Dne 25. 6. 2005 jsme díky Jiřímu Jelínkovi z č. 100 a jeho synovi Jirkovi vztyčili kámen, na kterém bude pamětní deska umístěna (na imgázcích jen však jen její maketa, která sloužila k posouzení velikosti nápisu). Zde je pár imgázků z odpolední akce:

Dne 4. července byl předán uměleckému kováři a medailérovi P. Jeklovi z Jeníkova u Hlinska definitivní podklad pro zhotovení bronzové desky s nápisem (návrh zpracoval grafik Zdeněk Hašler) . Náklady na její zhotovení ponese Obecní úřad v Kamenici. Pokud vše dopadne podle plánu, bude deska osazena do 20. srpna 2005.

Dne 10. července medailér p. Jekl ve svém ateliéru pokračoval ve vyrývání písma do sádrového podkladu 1. matrice desky

Dne 31. července upravil akad. sochař Jar. Jelínek povrch kamene tak, aby do něj mohla být zasazena bronzová deska, která se nyní odlévá.

Instalace desky bude provedena 18.8. Na neděli 21.8 (v 18:30 hod.) připravuje kamenická radnice slavnostní odhalení monumentu F.V. Kramáře. Poté bude následovat v kostele koncert Collegia microtorum.

Konečně jsme se dočkali. Dne 21.8. 2005 byla deska s nápisem slavnostně odhalena, za účasti 59 občanů obce.

Výpis z matrik

Rodina Tomáše Kramáře, hostinského a manželky Doroty

Odjíždějí v roce 1749 z Brtnice do Kamenice s pěti dětmi. Nejstarší syn Jiří měl 10 let.

Výpis jejich dětí:

  • Jiří - narozen asi 1739 (matrika v Brtnici shořela), zemřela po r. 1803 v Třebíči.
  • Antonín - narozen 7.1. 1742 v Brtnici, učitel a regenschori v Tuřanech u Brna. Pozdější úspěšný učitel synovce F.V. Kramáře
  • František - narozen asi 1744 v Brtnici, stavitel u hraběte v Lukách n. Jihl.- Josef * asi 1746 v Brtnici.
  • Karolína - narozena asi 1748.

Rodina Jiřího a manželky Anny

Oženil se 20.2. 1759 v Kamenici s vdovou Annou Dvořákovou (narozena 1721, zemřela v Třebíči). Anna byla o 18 let starší a měla z prvního manželství 5 dětí. V novém manželství měla s Jiřím další 3 děti – nejstarší byl František Vincenc Kramář (budoucí skladatel).

Výpis jejich dětí:

  • František Vincenc - narozen 27. 11. 1759 v Kamenici, zemřel 8.1. 1831 ve Vídni. Byl 2x ženatý. Z jeho prvého manželství jsou děti Růžena a Augustin, též hudebník.
  • Maria Viktoria - narozena 20.12. 1761 v Kamenici, provdaná Soukupová v Třebíči.
  • Klára - narozena 11.8. 1764 v Kamenici.

Viz také