Historie farnosti Kamenice

Kamenice příslušela územně i hospodářsky až do r. 1850 k panství třebíčských hrabat Wallensteinů (Valdštejnů). V matrikách je psána nejprve jako „městec Kamenice“, potom „městys Kamenice“, latinsky „oppidum Kamenic“, německy „Markt Kamenitz“.

Duchovní správa

Na konci třicetileté války (1648) byli vypovězeni z třebíčského panství protestantští duchovní – pastoři. V důsledku nedostatku katolických kněží byla k farnosti kamenické připojena i farnost chlumská a benetická. Tento stav trval celých 137 let (1648 – 1785). Rozsáhlá farnost kamenická zahrnovala v oněch letech celkem 13 obcí:

  • Kamenice, Kamenička, Řehořov, Vržanov
  • Chlum, Radošov, Kouty, Číchov, Horní Smrčné
  • Benetice, Svatoslav, Věstoňovice, Horní Vilémovice
Fara Kamenice

Fara Kamenice

K odpojení farnosti chlumské a benetické došlo r. 1785 za faráře Aloise Vinklera.

Přehled dp. farářů v Kamenici

Evidence začíná rokem 1648, kdy došlo k návratu katolických poměrů do farnosti Kamenice.


Poř.č.JménoFarářem od - doRoků
1Luna Vincenc1648 – 166315
2Solický Vavřinec1663 – 16707
3Zezulka Václav1670 – 16744
4Janotík Václav1674 – 168713
5Matlocha Martin1687 – 169811
6Sattler Bernard1698 – 171719
7Streit Karel1717 – 174528
8Cardelli Josef17469 m.
9Kroček Martin1746 – 178034
10Vinkler Jan1780 – 181232
11Vyškovský Ignác1812 – 182816
12Racek Jan1828 – 18335
13Bergman Josef1833 – 18429
14Hašek Josef1843 – 186118
15Kliment Petr1861 – 189029
16Páral Ignác1891 – 191726
17Možný Jan1918 - 195436
18Vašek František1954 – 19595
19Vlach Arnošt1959 – 19678
20Pazderka Vítězslav1967 – 200336
21Tvarůžek Stanislav2003 - 20129
22Bajon Grzegorz2012 - 20219
23Bublan Pavel2021 - ??

Až do r. 1777 byli faráři dosazováni biskupem olomouckým, a pocházeli většinou z východní Moravy. Po ustavení biskupství brněnského (1777) jsou jmenováni biskupem brněnským a pocházejí z této diecéze.

Finančními patrony kamenického kostela byli Valdštejnové, z čehož jim plynulo tzv. „právo kolace“, což znamenalo, že po úmrtí místního faráře mohli navrhnout biskupovi ke jmenování novým farářem kněze, kterého si sami vybrali. Dle zápisů využívali této možnosti od r. 1745 až do r. 1918.

Ignác Vyškovský byl jediným kamenickým farářem, který byl i místním rodákem (*1763). V letech 1776 – 1949 bylo vysvěceno celkem 25 kněží, narozených v kamenické farnosti. Posledním byl František Caha (*1924) z Kameničky.

Viz také