Historie farnosti Kamenice

Kamenice příslušela územně i hospodářsky až do r. 1850 k panství třebíčských hrabat Wallensteinů (Valdštejnů). V matrikách je psána nejprve jako „městec Kamenice“, potom „městys Kamenice“, latinsky „oppidum Kamenic“, německy „Markt Kamenitz“. [Více]

Kamenické matriky

Níže můžete vidět titulní stránku první kroniky, kterou v r. 1641 začal psát písař Staré Radní Kamenice Samuel Zábranský-Kamenický. Text této první strany, přepsán do latinky, zní: “Létha Páně 1641 založena jest kniha tato na poznamenávání dítek kteréž při chrámě Páně kamenickém pokřtěny sút, no i co jich svatému manželství potvrzeno jest. [Více]

Obec Radošov

Jest sychravý, studený den v půli ledna 1987, takový, jaký má v lednu být. Venku dosti sněží, mrzne a fičí vítr. Po velmi pěkném létě a ještě lepším a teplém pohodlném podzimu chytila po Novém roce pořádná zima. [Více]